Als beroepsorganisatie verbinden wij ruim 10.000 tandartsen en orthodontisten en kaakchirurgen met vakkennis, kwaliteit, ervaring en ambitie. We dragen bij aan de voorwaarden om hoogwaardige mondzorg te kunnen leveren. Voor een goede mondgezondheid voor iedere Nederlander.

Alles over de vereniging

Taakherschikking in de mondzorg: lagere kwaliteit, hogere kosten

Minister Schippers van VWS wil een experiment starten om mondhygiënisten zelfstandig meer behandelingen te laten uitvoeren. De minister wil daarmee komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Patiënten worden er echter onnodig door op kosten gejaagd, terwijl ze er minder goede mondzorg voor terug krijgen, zo vreest de KNMT.

Lees het hele standpunt van de KNMT

 

Diabetes? Alles onder controle?

Bent u 1 van de ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes? Dan is het zaak dat u extra goed zorgt voor uw mond, omdat u extra risico loopt. Vertel het uw tandarts; die adviseert u graag.

Over diabetes en mondgezondheid

Actueel

02 december 2016

De KNMT daagt SENA voor de rechter om het incasseren van zogenaamde nabuurrechtelijke vergoedingen bij tandartspraktijken. Volgens de beroepsvereniging worden tandartspraktijken ten onrechte door SENA aangeslagen voor het afspelen van muziek in de wacht- en/of behandelkamer.

02 december 2016

Minister Schippers betreurt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de brief van het CIBG over en het onderzoek naar de Wet Normering Topinkomens (WNT). Dit blijkt uit het gesprek dat de KNMT, LHV, KNMP en KNGF deze week met het ministerie van VWS hadden.

02 december 2016

De KNMT verstuurt vanaf nu al haar facturen digitaal. Het gaat daarbij onder andere om de jaarlijkse contributienota. Leden die facturen toch per post willen ontvangen, kunnen dit aangeven in hun profiel op de website.

25 november 2016

CZ biedt tandartsen ook in 2017 de mogelijkheid om rechtstreeks te declareren bij deze zorgverzekeraar. Het gaat om declaraties die betrekking hebben op verzekerden van de labels CZ, Delta Lloyd en OHRA. Een overeenkomst is daarbij niet nodig.

30 november 2016

De KNMT heeft het voorbeeldformulier voor het melden en analyseren van incidenten in de mondzorgpraktijk aangepast. Het formulier is verbeterd aan de hand van feedback van praktijken die de eerdere versie hebben geïmplementeerd.

15 november 2016

Vanaf 1 januari moeten alle buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen aantonen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Voorheen gold een taaleis alleen voor tandartsen van buiten de EU. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het gewijzigde Registratiebesluit BIG.