Als beroepsorganisatie verbinden wij ruim 10.000 tandartsen en orthodontisten en kaakchirurgen met vakkennis, kwaliteit, ervaring en ambitie. We dragen bij aan de voorwaarden om hoogwaardige mondzorg te kunnen leveren. Voor een goede mondgezondheid voor iedere Nederlander.

Alles over de vereniging

Diabetes? Alles onder controle?

Bent u 1 van de ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes? Dan is het zaak dat u extra goed zorgt voor uw mond, omdat u extra risico loopt. Vertel het uw tandarts; die adviseert u graag.

Over diabetes en mondgezondheid

Actueel

22 augustus 2016

Het Nederlands tandartsenblad Nt heeft een nieuwe website. De site is frisser, strakker en duidelijker.

17 augustus 2016

Overweegt u uw praktijk binnen afzienbare tijd over te dragen? Kom dan naar de speciale seminars die de KNMT dit najaar organiseert.

12 augustus 2016

Er blijkt bij leden van de KNMT veel belangstelling voor de voorlichtingsbijeenkomst over alternatieve samenwerkingsvormen. Daarom organiseert de KNMT op donderdag 27 oktober een extra voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp.

12 augustus 2016

Op dit moment voeren diverse verzekeraars campagne om werkgevers te wijzen op de mogelijkheid om WGA-eigenrisicodrager te worden of blijven. Als eigenrisicodrager betalen zij geen premie meer aan het UWV voor de WGA (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten), maar een premie aan een verzekeraar.

11 augustus 2016

Doordat er minder asielzoekers in Nederland komen, verhuist het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in verschillende regio’s bewoners van tijdelijke opvanglocaties naar asielzoekerscentra. Daardoor doen de betrokken asielzoekers lokaal ook geen beroep meer op tandartsen.

10 augustus 2016

Klaas van Mierlo is per heden ad interim secretaris-directeur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).