Als beroepsorganisatie verbinden wij ruim 10.000 tandartsen en orthodontisten en kaakchirurgen met vakkennis, kwaliteit, ervaring en ambitie. We dragen bij aan de voorwaarden om hoogwaardige mondzorg te kunnen leveren. Voor een goede mondgezondheid voor iedere Nederlander.

Alles over de vereniging

Taakherschikking in de mondzorg: lagere kwaliteit, hogere kosten

Minister Schippers van VWS wil een experiment starten om mondhygiënisten zelfstandig meer behandelingen te laten uitvoeren. De minister wil daarmee komen tot een herverdeling van taken tussen tandartsen en mondhygiënisten. Patiënten worden er echter onnodig door op kosten gejaagd, terwijl ze er minder goede mondzorg voor terug krijgen, zo vreest de KNMT.

Lees het hele standpunt van de KNMT

 

Diabetes? Alles onder controle?

Bent u 1 van de ruim 1 miljoen Nederlanders met diabetes? Dan is het zaak dat u extra goed zorgt voor uw mond, omdat u extra risico loopt. Vertel het uw tandarts; die adviseert u graag.

Over diabetes en mondgezondheid

Actueel

27 oktober 2016

De herziene richtlijn Infectiepreventie moet besmettingen met virussen en gevaarlijke bacteriën voorkomen. Veel tandartsen zijn er al mee bezig. En dat is een goede zaak: de inspectie gaat vanaf januari 2017 handhaven. Om te helpen bij de invoering, behandelt de KNMT de 12 modules in stappen online.

26 oktober 2016

Het kwaliteitsregister voor tandartsen KRT geeft haar leden meer tijd om aan de herregistratie-eis van visitatie en het afnemen van een patiëntenquête te voldoen. De KNMT biedt haar leden hulp om aan deze vereisten te voldoen.

26 oktober 2016

Veel tandartsen krijgen momenteel een rekening van de Stichting Reprorecht voor het (digitaal) kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften, en digitale versies daarvan. Als u geen kopieën maakt van werk waar intellectueel eigendom op rust dan kunt u bezwaar maken tegen de nota.

27 oktober 2016

Deze week valt een nieuwe editie van het Nederlands Tandartsenblad op de mat bij alle leden van de KNMT. Daarin is opgenomen de rubriek KNMT Actueel, met nieuws en informatie van de vereniging.

24 oktober 2016

De KNMT heeft een aantal contracten geanalyseerd die zorgverzekeraars voor 2017 aanbieden aan tandartsen.

20 oktober 2016

De nieuwe klachten- en geschillenregelingen, de door minister Schippers voorgenomen taakherschikking, de voorgenomen verhuizing van de KNMT, de hulp die de vereniging biedt bij zaken rondom ICT en privacy en natuurlijk de verenigingsvernieuwing: allemaal kwam het vrijdag 14 oktober aan bod in de 201e Algemene Vergadering van de KNMT.